Regulamin portalu społecznościowego mv-ogloszenia.nl

Definicje:

Administrator- podmiot świadczący usługę udostępniania zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Administratorem jest firma Marek Vastgoed Investment B.V. z siedzibą Honderdland 213 2676 LV Maasdijk w Holandii.

Serwis- portal internetowy, społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym www.mv-ogloszenia.nl

Użytkownik serwisu zwany dalej w regulaminie Użytkownikiem- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu

Konto- dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

Profil- strona Użytkownika Serwisu zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin portalu społecznościowego, zwany dalej Regulaminem- spis warunków, jakim muszą się podporządkowywać Użytkownicy Serwisu korzystający z Serwisu.

Zalogowanie się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Usługi- usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu w oparciu o Regulamin. Usługi mogą być bezpłatne lub płatne.

II Warunki korzystania z serwisu

1. Serwis służy do nawiązywania kontaktów i prowadzenia swoich profili zgodnie z zalożeniami Użytkowników Serwisu, ograniczonymi możliwościami udostępnianymi przez Serwis.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną wypowiedzi Uczestników Serwisu.

3. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4.Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu określonych opłat.

5. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronach Serwisu.

6. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkowników Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie warunki jego postanowienia dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora , zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie www.mv-ogloszenia.nl--------- Polityka Prywatności 

10. Administrator nie redaguje wypowiedzi prezentowanych w Serwisie, ale zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości lub w części) lub zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi w przypadkach gdy:

- wypowiedzi naruszają prawo prasowe

- wypowiedzi naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje , zawierają treści wulgarne lub obraźliwe,

- wypowiedzi zawierają linki do zęwnętrznych stron www,

- Uczestnik Serwisu zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym, również w nicku czy podpisie. Wybrane możliwości reklamy mają Użytkownicy Serwisu, którzy wykupili PLANY Usług płatnych.

Pozostali Użytkownicy zainteresowani reklamą na portalu administrowanym przez Spólkę proszone są o kontakt z Działem Reklamy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczestnik Serwisu narusza Regulamin i nie stosuje się do uwag Administratora.

11. Administrator ma prawo do wykorzsytywania tresci, zamieszczonych przez Uczestników Serwisu, w swoich publikacjach na stronach Serwisu i w publikacjach reklamujących Serwis na innych stronach www. Uczestnik Serwisu, którego zamieszczona treść została wykorzystana, nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.

12. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację(rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

13. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników Serwisu, którzy łamią punkty niniejszego Regulaminu.

III Usługi oferowanew Serwisie

1. Administrator oferuje Usługi płatne i bezpłatne Użytkownikom Serwisu.

2. Usługi bezpłatne dotyczą w szczególności:

- założenia, prowadzenia i zarządzania Profilem, w ty dodawaniu zdjęć

- aktywności na portalu mv-ogloszenia.nl

- komentowania aktywności i nawiązywanie znajomości w ramach Serwisu z innymi Uzytkownikami

3. Usługi płatne to w szczególności:

"produkty"- udostępnienie miejsca w Serwisie na dodanie przez Użytkowników własnych produktów z opisem i zdjęciami"

W celu rozpoczęcia świadczenia usług płatnych Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług po jej opłaceniu przez Usługobiorcę. W tym celu użytkownik skontaktuje się z Administratorem korzystając z adresu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV Prawa Użytkownika

1. Kazdy Użytkownik Serwisu ma możliwość i prawo do:

- samodzielnego poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się. Zmiana danych we własnym Profilu na Serwisie posiada prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych, w szczególności poprzez usunięcie danych z Serwisu lub zlikwidowanie konta.

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych- czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.

- prawo dostępu do danych- czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych Użytkownika, które nam przekazaliście lub wskazania innego Administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie technicznie możliwe.

2. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.

V Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Regulamin jest dostępny na stronie www.mv-ogloszenia.nl--------Regulamin Portalu. O fakcie zmian użytkownik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną drogą mailowa z naszego portalu .

2. Sczególowe kanały komunikacji i adresy do kontaktu z Administratorem zostały podane na stronie www.mv-ogloszenia.nl