Opóźni się remont Binnenhof

Wszystko wskazuje na to, że planowana renowacja Binnenhof zostanie przełożona w czasie o co najmniej rok.

Sekretarz do spraw wewnętrznych i kontaktów z dworem królewskim - Raymond Knops poinformował właśnie, iż rozważa odroczenie remontów aż do lata 2021 roku.

Według niego istnieją cztery główne przyczyny spodziewanych opóźnień. Jednym z nich jest niedawno przyjęta propozycja zaoferowania większego wsparcia dla Tweede Kamer. W praktyce oznacza to, że w budynku parlamentu potrzebne będzie więcej przestrzeni do wykorzystania.

Drugą sporną kwestią jest... azot. Orzeczenie Rady Państwa jednoznacznie wskazuje, że emisja azotu mająca miejsce podczas wszelakich prac budowlanych musi zostać znacznie ograniczona. Jak dotąd nie było to możliwe w przypadku renowacji Binnenhof.

Wśród pozostałych dwóch powodów znalazły się dodatkowe wymagania, które przedstawił parlament oraz konieczność przygotowania infrastruktury IT i zasobów audiowizualnych.

Koszt remontów Binnenhof oszacowano na kwotę 475 milionów euro, jednak po korekcie cen okazało się, potrzebne będzie dodatkowe 16 mln euro.