Znaczny wzrost liczby ludności

Do 2035 roku, ludność Holandii ma wynosić ponad 18 milionów.

Zdaniem Statistics Netherlands i holenderskiej agencji oceny środowiska, do 2035 roku, ludność Holandii będzie liczyć 18,3 miliona ludzi, czyli o 1 milion więcej niż w 2019.

Wzrost liczby ludności, nastąpi głównie w dużych i średnich miastach oraz gminach wokół nich. Co ciekawe, zmniejszy się liczba ludności w 1 na 5 gmin, szczególnie na obrzeżach kraju.

Prawie 75 procent oczekiwanego wzrostu, będzie miało miejsce w dużych i średnich miastach - gminach liczących co najmniej 100 tysięcy mieszkańców.

Amsterdam zyska najwięcej, bo populacja pójdzie w górę o 150 tysięcy. To wzrost o prawie 20 procent w porównaniu z tym rokiem.

O 20 procent wzrośnie również populacja Utrechtu. Liczba ludności o 15 procent, pójdzie w górę w Rotterdamie i Hadze.

Zdaniem urzędu statystycznego, populacje dużych miast są stosunkowo młode, dlatego wzrost liczby ludności, można przypisać głównie urodzeniu większej liczby dzieci niż śmierci. Miasta są również atrakcyjne dla imigrantów, w tym pracowników migrujących z innych krajów Unii Europejskiej.