ABN Amro prześwietli swoich klientów

ABN Amro będzie dokładnie przeglądać wszystkich swoich klientów, pod kątem przestępstw finansowych.

Na początku tego roku, bank ogłosił nagle, że wzmaga walkę z praniem brudnych pieniędzy. ABN Amro przeznaczyło 85 milionów euro na uporządkowanie swoich plików, a ponad tysiąc osób pracuje obecnie nad tym, aby ewentualne niezgodności zostały wykryte.

Holenderski bank centralny zlecił natomiast, aby bank dokonał przeglądu wszystkich swoich dotychczasowych klientów detalicznych, właśnie pod kątem przestępstw finansowych.

Nie jest jasne, czym został spowodowany nowy przegląd. Holenderskie banki i organy regulacyjne, są coraz bardziej skoncentrowane na zwalczaniu prania brudnych pieniędzy.

W ubiegłym roku, ING musiało zapłacić ugodę w wysokości 775 milionów euro, a Rabobank ukarano grzywną w wysokości 1 miliona, za braki w uporządkowaniu plików klientów.