Ucieczka z więzienia ma być karana

Ucieczka z więzienia musi zacząć podlegać karze, a obecne przepisy wymagają zmian - tak uważają przedstawiciele kilku partii politycznych w Holandii.

Ucieczka z więzienia sama w sobie nie jest karalna, ale sankcje nakładane są na osoby pomagające uciekinierom.

Partia VVD żąda od ministra wprowadzenia znaczących zmian w prawie, a większość izb niższych popiera ten wniosek.

Również partie PVV, CDA i SP chcą, aby uciekinierzy ponosili prawne konsekwencje swoich działań.

Większość członków Izby Reprezentantów pragnie również nałożyć kary na zatrzymanych, którzy łamią przepisy nadzoru elektronicznego. Na chwilę obecną nie jest to możliwe.